Utbildning och övning

Utbildning och övning är några av de viktigaste aktiviteterna vi genomför för att stärka och pröva samhällets förmåga att hantera samhällsstörningar. I samband med samhällsstörningar måste såväl offentliga som privata aktörer på ett effektivt sätt kunna säkerställa att den egna verksamheten fungerar samt bidrar till att helheten blir hanterad. Tvärsektoriella övningar utvecklar och prövar dels gemensam förmåga mellan aktörer i samhället, dels förmågan hos övad aktör.

För att stärka vår egen förmåga att utföra de uppgifter som ligger inom det geografiska områdesansvaret samt vårt räddningstjänstansvar genomför vi utbildningar och övningar som riktar sig till våra medarbetare. Länsstyrelsens stab under kärnkraftsövning Gripen 2015. Länsstyrelsens stab under kärnkraftsövning Gripen 2015. Foto: Linnea Hansson

Länsstyrelsen arrangerar och deltar också i regionala utbildningar, konferenser och övningar som vänder sig till de som arbetar med frågor rörande krisberedskap och skydd mot olyckor inom såväl privat som offentlig sektor. Vi medverkar även i utbildningar och övningar som arrangeras av nationella myndigheter och samverkande aktörer i länet. Vi stödjer kommuner och andra aktörer i deras övningsverksamhet.