VG Stab – en länsgemensam resurspool i kris

Länsstyrelsen förvaltar en länsgemensam resurspool som kan stödja och avlasta krisledningsorganisationen hos en kommun, räddningstjänst eller myndighet vid samhällsstörningar.

Delar av resurspoolen VG Stab.
Delar av resurspoolen VG Stab.

VG Stab är en frivillig resurspool som kan förstärka, komplettera och avlasta befintliga ledningsorganisationer. Poolen består av närmare femtio personer med kompetens inom bland annat stabsledning, räddningstjänst, analys och kriskommunikation. Personerna i VG Stab har sin anställning hos kommuner, räddningstjänster, Västra Götalandsregionen och myndigheter i länet.

Stöd begärs hos Länsstyrelsens TiB

VG Stab förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och förfrågan om stöd görs via Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB). Personerna som ingår i VG Stab kan normalt vara på plats cirka ett dygn efter att stödet är beställt. Ett stabsarbetslag från VG Stab kan förväntas arbeta i max ett par dygn. Om det behövs ytterligare stöd efter det måste det läggas en plan för avlösning av ett nytt stabsarbetslag.    

Beställarens ansvar att förbereda

Den aktör som beställer stöd från VG stab ansvarar för att förbereda sin egen organisation på att ta emot resursförstärkningen. Det handlar om att tydliggöra vilken roll, vilket mandat och vilka arbetsuppgifter som stödpersonerna ska ha. Det handlar också om formella frågor som bland annat arbetsmiljö, försäkringsskydd och ersättning. Ersättningsfrågan görs upp direkt mellan den beställande organisationen och de organisationer som är arbetsgivare för stödpersonerna.  

 

​Förfrågan om stöd från VG Stab görs via Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB). Den som gör avropet bör vara en ledande företrädare för kommunledning, räddningsledning eller regional aktör. Länsstyrelsens TiB nås via SOS Alarm.