Samverkan i Västra Götaland

Olika aktörer har olika roller i det svenska krishanteringssystemet. Polisen har sina uppgifter vid en händelse, regionen har sina och räddningstjänsten sina. Och så vidare. Ingen har mandat att ta över någon annans ansvar, och ingen kan ensam hantera en allvarlig händelse eller kris. Det ställer höga krav på vår förmåga att samverka.

​​​​​I Västra Götalands län har sker omfattande samverkan på flera nivåer och inom flera verksamhetsområden. Samverkan sker både före, under och efter en samhällsstörning. Samverkan sker i flera olika samverkansforum och nätverk med representanter från kommunerna och deras räddningstjänster, Länsstyrelsen, polismyndigheten, Västra Götalandsregionen och Försvarsmakten för att nämna några. Vi samverkar även med andra aktörer än de offentliga, till exempel universitetet och näringslivet.

Nedan beskrivs några av våra samverkansforum som syftar till att utveckla och samordna vårt arbete med att förebygga samhällstörningar och stärka förmågan att hantera samhällsstörningar. Samverkan vid en samhällsstörning beskrivs under rubriken Så hanteras en samhällsstörning.