Tjänsteman i beredskap

Länsstyrelsen har en Tjänsteman i Beredskap (TiB) som kan nås när som helst på dygnet. TiBs uppgift är att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga olyckor och kriser som berör länet. Vi arbetar dagligen med omvärldsbevakning, det innebär att vi följer bland annat SMHIs väderprognoser, nationell och regional media och den omvärldsbevakning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör.

TiB larmas av SOS Alarm vid till exempel:

  • Vädervarningar
  • Utsläpp av giftiga kemikalier
  • El/Tele/IT-störningar
  • Dricksvattenstörningar
  • Transportolyckor

Vi blir också kontaktade av kommuner, räddningstjänstförbund och samverkande myndigheter som vid en händelse behöver nå Länsstyrelsen.

Kontakta oss

Om du snabbt behöver komma i kontakt med Tjänsteman i Beredskap (TiB) kan du ringa 031-334 11 06. Du kommer då till SOS Alarm som vidareförmedlar ditt ärende till TiB. Vid ärenden som inte är brådskande kan du också maila till tib.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Observera att TiB endast är behjälplig vid hantering av inträffade eller närstående samhällsstörningar. Om du vill komma i kontakt med Länsstyrelsen i andra ärenden hänvisas till ordinarie kontaktvägar.