Krisinformation

Vid en större olycka eller samhällsstörning är informationsbehovet stort. Människor vill veta vad som har hänt, vad ansvariga gör för att hantera händelsen och vad man själv kan göra för att skydda liv, hälsa och egendom. Snabb, öppen och korrekt information är viktigt i ett krisläge.
Olika krisinformationskanaler. Illustration: Ida Brogren

Vid samhällsstörningar där Länsstyrelsen har ett ansvar använder vi flera olika kanaler för att nå ut med information till berörda. Vår webbplats, sociala medier och massmedia är tre exempel på kanaler vi brukar använda. Det finns också ett antal myndighetsgemensamma kanaler för krisinformation i Sverige. På den här sidan hittar du en kort beskrivning av dessa.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en myndighetsgemensam webbportal som drivs och förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På krisinformation.se får du en sammanfattande bild av det som inträffat och länkas vidare till bekräftad information hos berörda myndigheter, kommuner och andra. Krisinformation.se finns också på Facebook och Twitter.


Mer information om samhällets krishantering hos Krisinformation.se

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

VMA står för Viktigt meddelande till allmänheten och används för att snabbt kunna nå ut med viktig information till många människor. VMA sänds av Sveriges Radios sändningsledning och når ut i flera radio- och tv-kanaler. VMA kan också innefatta ett utomhuslarm. Det går också att skicka VMA via sms till mobiler.

Hos Krisinformation.se kan du läsa mer om hur VMA fungerar.

Fyra viktiga telefonnummer

Följande nummer används i Sverige för att informera och kommunicera vid krishändelser. Vid större samhällsstörningar är det vanligt att kommuner, myndigheter och andra förstärker sin växel med ett särskilt upplysningsnummer.

113 13 – för information vid större samhällsstörningar
Hit kan du ringa för att få men också själv lämna information om en inträffad händelse. Numret drivs av SOS Alarm och all information som lämnas ut ska vara verifierad av ansvarig organisation.

112 – nödnummer
Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. Genom ett samtal till 112 når du samhällets alla hjälpresurser såsom ambulans, räddningstjänst, polis, sjöräddning, giftinformation och jourhavande präst.

1177 – sjukvårdsrådgivning
Hit ringer du för att få svar på frågor och få råd om vård. Du kan också besöka webbplatsen 1177.se

114 14 – Polisens nummer
Hit ringer du för kontakt med polisen vid icke akuta händelser.