Övertagande av kommunal räddningstjänst

När en olycka inträffar kan Länsstyrelsen stödja den kommunala räddningstjänsten genom att bidra med expertkunskap, förmedla resurser och kontakter och genom att samordna åtgärder och information med andra berörda kommuner och myndigheter.
Foto: Markus Green

Om en ​räddningsinsats berör flera kommuners område ska länsstyrelsen bestämma vem som ska leda insatsen om inte räddningsledarna för de berörda kommunerna själva gjort detta. Vid omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst får länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten i de kommuner som berörs av insatsen. Om räddningsinsatserna även innefattar statlig räddningstjänst, ska länsstyrelsen ansvara för att räddningsinsatserna samordnas.

Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst