Kärnenergiberedskap

Om en olycka skulle inträffa vid kärnteknisk anläggning som innebär utsläpp av radioaktiva ämnen eller hot om sådant utsläpp så är det Länsstyrelsen som ansvarar för räddningsinsatsen i vårt län. Detta gäller också om en olycka skulle inträffa utomlands och ett radioaktivt utsläpp skulle drabba vårt län.

Vårt ansvar kan beskrivas i följande punkter:

  • Vi har räddningstjänstansvar vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning i sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten eller då överhängande fara för ett sådant utsläpp föreligger. Olyckan kan till exempel inträffa vid något kärnkraftverk men även en del u-båtar, fartyg och satelliter drivs av kärnreaktorer. 
  • Vi ska säkerställa att den befolkning som troligen kommer att beröras i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning ges information om de hälsoskyddsåtgärder och de regler som gäller i en sådan situation. 
  • Vi ansvarar för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning.

Den svenska beredskapen för kärnenergiolyckor består av ett nätverk av myndigheter på olika nivåer i samhället, med olika ansvarsområden och roller. Vid en olycka samverkar vi med andra myndigheter för att på bästa sätt ta fram åtgärder och planer för att skydda människorna och miljön från att bli skadade av strålningen.

Program för räddningstjänst och sanering

Strålsäkerhetsmyndigheten