Klara dig själv vid kris

Hur lagar du mat om strömmen har gått? Vet du var du har lagt ficklampan? Stormar, översvämningar och andra händelser kan leda till störningar i viktiga samhällsfunktioner som el, vatten och livsmedelsförsörjning. Det är viktigt att ha en beredskap för att klara sig själv tills samhällets service fungerar som vanligt igen.

 

Mycket av det vi tar för givet i vår vardag är beroende av el, tillgång till vatten i kranen och fungerande IT-system. Om samhället drabbas av ett långvarigt elavbrott kan det till exempel bli problem med leverans och förvaring av livsmedel, vattenförsörjning, drivmedel till bilen, betalningssystem och utkylda bostäder.

Exempel på händelser som kan orsaka störningar i samhället är kraftiga stormar, skyfall, översvämningar, ras och skred, smittsamma sjukdomar, skogsbränder, utsläpp av farliga ämnen och sabotage.

Gemensamt ansvar

Vid en större samhällsstörning är det många människor som behöver hjälp. Då måste samhällets resurser i första hand användas för att hjälpa de mest utsatta, till exempel äldre och sjuka. Om du klarar de första akuta dygnen på egen hand underlättar du för de mest nödställda.  

Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar ett ansvar. Det egna personliga ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och de omedelbara behov som kan uppstå. Människor i din omgivning är din viktigaste tillgång vid en kris – hjälp till om du kan och ta hjälp när du behöver det.

Tänk efter före

Att kunna klara sig några dygn utan el och vatten är ingen lätt situation. Men de flesta av oss klarar det om vi tänker efter före. Därför är det bra om du redan nu förbereder dig för att klara en samhällsstörning.

Ett riktmärke är att ha en beredskap för minst 72 timmar, det vill säga tre dygn, eller så länge som dina förutsättningar tillåter. Det betyder inte att samhällskrisen är över efter tre dygn. Det betyder inte heller att hjälpen kommer per automatik efter tre dygn. Men att ha en beredskap för de första dygnen underlättar både för dig själv och för dem som arbetar med att återställa samhället till normalläge.

Bra att ha hemma

På den här sidan har vi samlat några tips på hur du kan förbereda dig och vad som kan vara bra att ha hemma. Vi myndigheter kan ge generella råd och rekommendationer, men det är du själv som bäst vet vad just du och dina närmaste behöver i er "krislåda".

 • Vatten och mat

  • Dunkar att hämta vatten i
  • Mat som klarar rumstemperatur
  • Campingkök med bränsle
  • Utomhus kan du använda en grill
 • Värme och ljus

  • Alternativ värmekälla, om möjligt
  • Ficklampa med extra batterier
  • Stearinljus, värmeljus och tändstickor
  • Varma kläder, sovsäck och filtar
 • Information

  • Radio med batteri eller vev-laddare
  • Telefonlista på papper med viktiga nummer
  • Mobilladdare med batteri eller vev-laddare
 • Övrigt

  • Husapotek med det viktigaste för dig
  • Hygienartiklar
  • Kontanter
 • Viktiga telefonnummer

  Nödnummer, SOS112
  Polis114 14
  Sjukvårdsrådgivning1177
  Nationellt informationsnummer vid kris113 13

Krisinformation

 • Din kommun är en viktig informationskälla när en större olycka eller samhällsstörning inträffar.
 • Krisinformation.se är en nationell webbportal som samlar information från kommuner och myndigheter vid större olyckor och kriser. Krisinformation.se
 • Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett system som kan användas för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Viktigt meddelande till allmänheten sänds via radio och TV. I vissa fall används även utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik” för att signalera att du ska gå inomhus, stänga dörrar och fönster, och lyssna på radion för mer information. Läs mer om VMA
 • Sveriges Radio P4 är en beredskapskanal vid krishändelser.

 Content Editor ‭[2]‬

Podcast - Om krisen kommer

Lyssna på Din Säkerhets pod om hur samhället fungerar i en kris eller katastrof och vad du själv kan göra för att förbereda dig.

Podcast: Om krisen kommer

 Script Editor ‭[2]‬

Heidi Andersson, känd som armbryterskan från Ensamheten, tipsar om hur du kan förbereda dig och vad som är bra att ha i en krislåda. Filmen är framtagen av MSB.

Tips om hur du skyddar ditt hus mot översvämning (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

 Content Editor ‭[1]‬

Fler tips och råd om din egen beredskap finns hos Göteborgs StadDinSäkerhet.se och Civilförsvarsförbundet. På SMHIs webbplats kan du bland annat få information om aktuellt väder. Genom informationskampanjen Har du koll? ger Svenska Blå Stjärnan tips och förslag på hur du som djurägare kan förbereda dig och vad dina djur behöver. 

Krisinformation.se har sammanställt information om samhällets krisberedskap

Läs om Länsstyrelsens arbete med krisberedskap 

Vill du veta mer om arbetet med samhällsskydd och beredskap på din ort kan du kontakta din kommun.