Så hanteras en samhällstörning

Västra Götalands län präglas av en komplex och varierad riskbild. Storm, översvämning, omfattande bränder, störningar i elförsörjningen, kärnkraftsolycka eller social oro i samhället är exempel på händelser som kan leda till störningar i samhällsviktiga funktioner. En inträffad samhällsstörning i länet kan få både lokal, regional och nationell påverkan.

​En storm kan exempelvis på kort tid rasera stora områden skog, orsaka skador på elnät och byggnader och begränsa framkomligheten på väg och järnväg. Detta kan i sin tur få stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner såsom sjukvård, transporter och elförsörjning. 

Länsstyrelsens arbetar förebyggande genom att minimera riskerna i den fysiska planeringen, arbeta med att minska sårbarheterna i samhället och att stärka förmågan i länet att hantera en samhällsstörning. Det är många offentliga och privata aktörer som deltar i arbete med att hantera en samhällsstörning. Oavsett orsak till samhällsstörningen är vår uppgift är att säkerställa att nödvändig samverkan sker mellan berörda aktörer. Målet är att skapa en gemensam inriktning för arbetet. Vi samordnar de åtgärder som vidtas för att minska konsekvenserna. Vi samordnar även den information som ges till allmänhet och media och vi håller regeringen informerad om läget i länet.

Vid omfattande insatser i kommunal räddningstjänst kan vi ta över ansvaret för räddningstjänsten. Vid ett utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning är det alltid Länsstyrelsen som ansvarar för räddningstjänsten.

  
  
Description
  
  
  
  
Krisinformation/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/hantera-samhallsstorning/PublishingImages/_t/krisinformation_jpg.jpg
Vid en större olycka eller samhällsstörning är informationsbehovet stort.
/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/hantera-samhallsstorning/krisinformation/Pages/default.aspxIn page navigation
Länsstyrelsens roll och ansvar/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/hantera-samhallsstorning/PublishingImages/_t/lst-vg_jpg.jpg
Länsstyrelsen ska vara en länk mellan det krisberedskapsarbete som sker lokalt, regionalt, andra myndigheter och inom regeringen.
/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/hantera-samhallsstorning/lansstyrelsens-roll-och-ansvar/Pages/default.aspxIn page navigation