Tillsyn enligt lagen om Skydd mot olyckor

Länsstyrelsen är en av de myndigheter som har ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor. Vi har ansvar för att göra tillsyn över kommunens uppgifter och har direkt räddningstjänstansvar vid utsläpp från en kärnteknisk anläggning.

Tillsynsansvaret innebär att vi skall bedöma om kommunerna lever upp till de nationella målen och de verksamhetsmål som finns i lagen om skydd mot olyckor och de mål som satts upp i kommunernas handlingsprogram.


Räddningstjänsterna i Strömstad, Tanum och Halden samverkar vid en brand i centrala Strömstad. (Foto: Räddningstjänsten i Strömstad)

En annan viktigt uppgift är att vi ska ge stöd till kommunerna i form av tillsynsvägledning, information- och utbildningstillfällen. Vi ska även arbeta för att kommunerna samarbetar och bidra till att skapa nätverk.