Digital miljöatlas

Digital Miljöatlas är ett kartverktyg, vars syfte är att informera om områden längs den svenska kusten och de stora sjöarna, som är extra känsliga för oljeutsläpp.

Ett utsläpp av olja utmed havskusten eller i de stora sjöarna kan orsaka stora skador. Naturmiljön med sitt växt- och djurliv skadas, stränder kletas ned och bottnar förstörs. Oljeutsläppen får också sociala och ekonomiska konsekvenser.  

Vid en stor olycka kan flera kommuner och län drabbas och det blir då nödvändigt att fokusera räddnings- och saneringsinsatserna på vissa områden. För att snabbt kunna komma igång med dessa insatser är det viktigt att ha en bra bild av vilka kustområden som är särskilt skyddsvärda. Digital Miljöatlas innehåller information om strandtyper, biologiska skyddsvärden och områden som är extra värdefulla och prioriterade att skydda mot oljepåslag.  

Digital Miljöatlas är en av Länsstyrelsernas gemensamma GIS-tjänster. Uppdateringar och kompletteringar av informationen i Digital Miljöatlas sköts av respektive länsstyrelse.  

Länk till Digital Miljöatlas.