Regionalt kompetens- och metodstöd

Länsstyrelsen Västra Götaland har tre övergripande uppdrag när det gäller att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor: samordning, regional kompetens- och metodstöd samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Ett viktigt uppdrag är att sprida kunskap och metoder till kommuner och ideella organisationer med målet att utveckla arbetet med att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. Det gör Länsstyrelsen genom att bland annat:

  • stödja kommunerna genom att sprida Socialstyrelsens allmänna råd, publikationer och utbildningsmaterial genom konferenser och utbildningar.
  • bilda ett nationellt nätverk av resurspersoner.
  • fungera som en länk mellan Socialstyrelsen och länets kommuner.
  • följa upp utvecklingen av arbetet på regional nivå och rapportera till Socialstyrelsen.
  • följa upp implementeringen av kunskaps- och erfarenhetsspridning i verksamheterna på lokal nivå.