Nätverket om unga med erfarenhet av sex mot ersättning (NUS)

Nätverket om unga med erfarenhet av sex mot ersättning (NUS) är ett nätverk för yrkesverksamma som kommer i kontakt med unga med erfarenhet av sex mot ersättning.

​Syftet är att nätverket ska kunna fungera kunskapsspridande och konsultativt när det gäller målgruppen. Nätverket träffas tre till fyra gånger per år. 

Kontaktlista NUS

NUS samordnas av Länsstyrelsen Västra Götalands län och Mikamottagningen, Göteborgs stad.

I NUS ingår följande verksamheter

 • Länsstyrelsen Västra Götalands län

Socialtjänst

 • Socialjouren, Social resursförvaltning, Göteborg Stad
 • Ungdomsverksamheten Stöd- och jourlägenheter, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad
 • Resursteamet Norra Hisingen, Göteborgs Stad
 • Sexuell hälsa/hivprevention, Social resursförvaltning, Göteborgs stad
 • Socialsekreterare i samverkan med polisen, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad
 • Mikamottagningen, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad
 • Kompetenscentrum för brottsutsatthet, Social resursförvaltning, Göteborgs stad
 • Västra Götalands Kompetenscenter om våld i nära relationer (VKV), Västra Götalandsregionen
 • Björkbacken, SiS ungdomshem

Privat sektor

 • Off.Clinic, Göteborg
 • Danska Villan, Attendo
 • Katherine Murray, psykolog, psykoterapeut och sexolog

Hälso- och sjukvård

 • Östra Sjukhuset avdelningen 306
 • Tjej- och killmottagningen, Västra Götalandsregionen
 • Gynakuten, Sahlgrenska sjukhuset
 • Mottagningen för unga män (MUM), Göteborg
 • Vuxenhabiliteringen, Göteborg
 • Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga, Närhälsan VGR
 • BuP Frölunda
 • SDF Öster

Idéburen sektor

 • Kvinno- och tjejjouren ADA, Göteborg
 • Stödcentrum Humlegården, Göteborg
 • Tjejjouren Väst, Orust, Stenungsund och Tjörn 
 • Killfrågor.se, Sverige
 • Stadsmissionen

Kontakta oss

Du som möter unga med erfarenhet av sex mot ersättning i ditt arbete är välkommen att delta i nätverket. Kontakta gärna oss om du är intresserad: 

Annika Emricsson, Mikamottagningen, Göteborgs stad
annika.emricsson@socialresurs.goteborg.se eller 031-367 93 32

Sophie Nilsson, Länsstyrelsen Västra Götalands län
sophie.nilsson@lansstyrelsen.se eller 010-2244519