Hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen Västra Götaland har tre övergripande uppdrag när det gäller att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor: samordning, regional kompetens- och metodstöd samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Det som kännetecknar hedersrelaterat våld och förtryck är:  

  • att det är en kollektiv handling och kollektivet utövar våldet.
  • att kollektivets rättigheter och behov går före individens rättigheter och behov.
  • att syftet med våldet är att bevara patriarkala och heteronormativa familjestrukturer som bygger på makt och underordning genom kontroll av familjemedlemmarnas sexualitet.
  • att det framförallt gäller kontroll av flickors och kvinnors sexualitet, men även pojkars och hbt-personers sexualitet.
  • att förövarna kan vara både män och kvinnor.

Våldsutsatta personer som söker stöd och hjälp ska få det oavsett vilken kommun de bor i. Det är kommunernas ansvar att så sker. Länsstyrelsens uppdrag är att stödja förebyggande arbete, utbildningsinsatser och utvecklingen av skyddade boenden.

Läs mer om hedersrelaterat våld och förtryck på länsstyrelsernas gemensamma webbplats, www.hedersfortryck.se