Utvecklingsmedel

Här hittar ni aktuella utvecklingsmedel och rapportmallar inom jämställdhetsområdet.

Utlysning av utvecklingsmedel för universellt våldsförebyggande arbete till stadsdelar och kommuner i Västra Götaland
Universell prevention riktar sig till den breda allmänheten, till avgränsande geografiska områden eller till en viss målgrupp oavsett vilka erfarenheter av våld eller risk för våld som målgruppen har.

Följande kriterier behöver vara uppfyllda för att ansöka om medel:

  • Sökta medel ska bidra till förstärkning av pågående våldspreventivt arbete (medel beviljas inte till att starta upp nya projekt).
  • Det våldspreventiva arbetet ska ha en genusförändrande ansats och utgå ifrån våldspyramidens förklaringsmodell om kopplingen och sambandet mellan lindrigt och grovt våld.

För att ansöka om medel, skicka en ifylld, underskriven och inskannad kopia av blanketten Ansökan utvecklingsmedel våldsprevention via e-post till: vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 2 maj 2018. Besked lämnas i slutet av juni 2018.
 
Läs mer om utvecklingsmedel för våldsförebyggande arbete

 

Fördelning av utvecklingsmedel till våldsförebyggande arbete 2017
Länsstyrelsen Västra Götalands län har utlyst 1,5 miljoner kronor i utvecklingsmedel för våldsförebyggande arbete till kommuner i länet.

Tre kommuner, Ale, Mölndal och Stenungsund och tre stadsdelar i Göteborg, Angered, Västra Göteborg och Västra Hisingen, beviljas sammanlagt 1 502 000 kr. De ansökningar som har beviljats medel uppfyller kriterierna att insatserna ska vara inriktade mot barn och unga, ha en genusförändrande ansats och utgöra en förstärkning av ett redan pågående våldspreventivt arbete. 

Läs mer i beslutet: 

Övergripande beslut utlysning våldsprevention

 

2016 års utvecklingsmedel till utveckling av skyddat boende
Länsstyrelsen Skåne har beslutat att fördela 5 525 000 kronor till 16 verksamheter för utveckling av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Beslutet fattas i samråd med Länsstyrelsen Stockholm och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Synpunkter har också inhämtats från länsstyrelsen i det län som respektive sökande har sin verksamhet. 

Läs mer i beslutet:

Beslut om 2016 års fördelning av medel tillutveckling av skyddat boende
Bilaga 1 - 2016 års fördelning mellan beviljade verksamheter för utveckling av skyddat boende

 

Rapportmallar

Verksamheter som fått medel för utveckling av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor 2015

Mall för slutrapport skyddat boende 2015

Mall för delrapport skyddat boende 2015

Verksamheter som fått medel för utvecklande av skyddat boende för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck 2014

Delrapport

Slutrapport