Prostitution och människohandel

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är ett komplicerat samhällsproblem och en allvarlig kränkning av den enskilda individens människovärde. Kommunerna har det yttersta ansvaret. De som är utsatta och söker stöd och hjälp ska få det oavsett i vilken kommun de bor.
Läs broschyr om människohandel (pdf, nytt fönster)

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i uppdrag att samordna insatser och att stärka det förebyggande arbetet i länet. Syftet är att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och landsting i arbetet med att bekämpa människohandel för sexuella ändamål och prostitution.

Regeringen har givit Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att under 2011–2014 arbeta med den nationella samordningen för att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Vill du veta mer om vad som är på gång nationellt inom området, var vänlig se Länsstyrelsen i Stockholms läns webbplats.