Våld mot kvinnor ska upphöra

Den 25 november är den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Den instiftades av FN:s generalförsamling 1999 som en påminnelse om Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor från 1993.

​Denna bygger i sin tur på The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), Kvinnokonventionen från 1979.

Ett av fyra mål

Länsstyrelsen har särskilda uppdrag inom jämställdhetspolitikens fjärde delmål som är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Samtliga fyra mål finns att läsa på sidan sju i Jämställt Västra Götaland 2014-2017, den länsgemensamma jämställdhetsstrategin som tagits fram i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Gemensam kampanj

Inför den 25 november har Länsstyrelsen haft en kampanj på Göteborgs spårvägar tillsammans med Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). Tillsammans driver vi portalen www.våldinärarelationer.se. Portalen riktar sig både till professionella och till personer som lever med våld i nära relationer. Syftet med portalen är att professionella ska kunna hitta kunskap om området och att hjälpsökande snabbt ska hitta information om vart de kan vända sig om de behöver hjälp och stöd.

Vad händer i länet?

  • Den 25 november deltar länsstyrelsen på Göteborgs stads konferens Plan mot våld i nära relationer. Göteborgs stad har tagit fram en övergripande plan för arbetet och nu ska planen lanseras. Länsstyrelsen välkomnar planen och hoppas att den kan bidra till att arbetet mot våld i nära relationer intensifieras i Göteborgs stad.
  • Under november och december erbjuder länsstyrelsen en utbildning om könsstympning till socialtjänst/kvinnojourer, förskola/skola, polis/åklagarmyndighet, hälso- och sjukvård.
  • Den 27 november påbörjar länsstyrelsen en utbildningssatsning som riktar sig främst till kommunernas socialtjänst. Fokus för denna utbildning är hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med utbildningen är att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor med ett särskilt fokus på hedersrelaterat våld.
  • Den 2 december bjuder länsstyrelsen i samverkan med Socialstyrelsen in till en regional konferens om socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens ansvar vid våld i nära relationer. Konferensen arrangeras med anledning av de nya föreskrifterna på området. Föreskrifterna tydliggör vem som har ansvaret när det framkommer att det förekommer våld i nära relationer. 340 deltagare från hela länet är anmälda. Vi hoppas att konferensen kan inspirera till ett fortsatt utvecklingsarbete på området.