Information och länkar

Känner du någon som är utsatt för våld?

Kontakta:

  • Socialtjänsten i din kommun
  • Polisen: Telefon 114 114
  • Nationellt kompetensteam - konsultativt stöd om hedersrelaterat hot och våld: Telefon 010-223 57 60  
  • Kvinnofridslinjen: Nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot och våld, telefon 020-50 50 50
  • PrevenTell: Hjälplinjen för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa.
  • Unizon: Unizon samlar över 120 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter i Sverige
  • ROKS: Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige
  • Mina råd och stöd: En sajt om hedersrelaterat hot och våld
  • RFSL/brottsoffer: RFSL:s brottsofferjour

Vill du har mer information?

Klicka på bilderna nedan och läs mer.

 

Till Socialstyrelsens webbplats om våld i nära relationer (öppnas i ny flik)    Socialstyrelsens webbplats om våld i nära relationer 
Till våld i nära relationer (öppnas i ny flik)    Våld i nära relationer - En västsvensk portal om våld i nära relationer för yrkesverksamma och utsatta. 
Till hedersfortryck.se (öppnas i ny flik)    Hedersfortryck.se - Länsstyrelsen Östergötland 
Till Nationellt metodstödsteam prostitution och människohandel (öppnas i ny flik)    Nationellt metodstödsteam prostitution och människohandel NMT 
Till webbstöd för kommunernas arbete mot våld (öppnas i ny flik)    Ett webbanpassat kompetens- och metodstöd för kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
Till NCK:s kunskapsbank (öppnas i ny flik)    NCK:s kunskapsbank - En webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer 
​Webbkurs: mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer