Publikationer

På den här sidan har vi samlat dokumentation från konferenser, publikationer och regeringens handlingsplaner inom folkhälsoområdet.

Dokumentation från konferenser

Rätten att få vara som alla andra – konferens om flickor och kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar, 8 mars

 
Rätten att få vara som alla andra - Om dubbel utsatthet

För att kunna ge stöd måste det pratas och frågas 

V.I.P - Ett våldsförebyggande program

Trippelt utsatt

Hedersrelaterat våld och förtryck, 25 januari 2017, Skara

Mäns våld mot kvinnor i ett historisk perspektiv

Hedersrelaterat våld och förtryck

Bygga broar - Med barn och unga i centrum

Inget att vänta på – Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga

Jämställdhetskonferens, 25 november 2016

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017-2026

Allt är möjligt - låt inte medierna göra om dig

50/50 nätverket - för en jämställd musikscen

Vem kommer till tals i nyheterna?

Vi förändrar världen

Stå upp när det blåser

Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid

Womengineer

Att uppmärksamma nyanlända barn och ungdomars brottsutsatthet, 9 nov 2016

Inledning, Länsstyrelsen Västra Götalands län

Ensamkommande barn –grupp att uppmärksamma

Asylprocessen - statistik, fakta och särskilt om barn utan vårdnadshavare, Migrationsverket

Flyktingmedicinsk mottagning Närhälsan, Göteborg

Att uppmärksamma nyanlända barn-och ungdomars brottsutsatthet

Nyanlända barn och ungdomars utsatthet - Elevhälsans perspektiv

Ensamkommande barn och unga som försvinner 

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, 14 juni 2016

Nationellt kompetensteam föräldrastöd

Bygga broar - Med barn och unga i centrum

Att möta traditioner som utmanar - Anette Franzén

Våld i ungas vardag, 31 maj 2016

Unga och våld i partnerrelationer, Helén Broo

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan 2008-2011, Karina Solax Stridh och Julia Kjäll

Våldprevention som utgångspunkt i jämställdhetsarbete, Karina Solax Stridh

Kopplingen maskulinitet och våld, Lena Berg

Kontaktuppgifter - Elza Dunkels

Unga och våld i partnerrelationer, 28 april 2016 

Sexuellt våld i ungas relationer, Cecilia Kjellgren

Ett sätt att möta unga män som tar ansvar för sina relationer, Jonas Pang

Maskulinitetsnormer och våld bland unga, Sofie Kindahl

Ungas utsatthet för sexuellt våld, 14 april 2016

Caroline Engvall

Sexuella övergrepp, Åsa Landberg

Stödcentrum för brottsutsatta, Catrin Sandman 

 

Publikationer

Kvinnofridssamordnare - utredning av en nyckelfunktion

Kvinnors väg till trygghet och boende

Våld mot djur och våld i nära relationer 

 

Regeringens handlingsplaner

 Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Prostitution och människohandel

Gift mot sin vilja

Förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja

BRÅ:s uppföljning av regeringens handlingsplan