Mäns våld mot kvinnor

Våld är en allvarlig kränkning av varje individs människovärde och rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp. Regeringen har i sina jämställdhetsmål slagit fast att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det fjärde delmålet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Vad är våld?

”Våld är handlingar, riktade mot en annan person, som skadar, skrämmer eller kränker, eller får den personen att göra något, eller avstå från att göra något, mot sin vilja.” Ur Meningen med våld av Per Isdal. Läs mer om:

Vad är våld?

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsens uppdrag vilar på det fjärde jämställdhetsmålet. I det ingår samordning, att erbjuda regionalt kompetens- och metodstöd samt att verka mot hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer om:

Länsstyrelsens uppdrag

 

 

Läs mer om hur uppdragsområdet mäns våld mot kvinnor omfattar olika former av våld (pdf, ny flik) 

Klicka på bilden för att se hur uppdragsområdet mäns våld mot kvinnor omfattar olika former av våld.

                       

 

 

 

 

 

 Content Editor ‭[3]‬

Separat checklista för uppföljning av kvaliteten i skyddat boende​

 Content Editor ‭[2]‬

Länsstyrelserna har tagit fram en informationstjänst som ger personer som arbetar med våldsutsatta möjlighet att ge korrekt information på 24 olika språk. www.infogeneratorn.se

 

Till webbstöd för kommunernas arbete mot våld (öppnas i ny flik)