Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt

ESF Jämt är namnet på länsstyrelsernas gemensamma projekt som arbetade för att flytta fram positionerna för jämställdhetsperspektivet från en sidoaktivitet till en huvudaktivitet genom strategin jämställdhetsintegrering.
ESF-jämt

En stödorganisation bestående av nio projektstödjare och en nationell koordinator byggdes upp för att säkerställa att sökande och etablerade projekt inom Socialfonden erbjöds kvalitetssäkrad rådgivning och utbildning.

ESF Jämt sträckte sig mellan åren 2009-2013 och finansierades av Europeiska socialfonden. Länsstyrelsen i Örebro var projektägare.