Aktörer för jämställdhet

Vi är många som arbetar för ett jämställt samhälle. Nedan sammanställs ett antal viktiga aktörer i jämställdhetsarbetet på både regional, nationell och internationell nivå.

Jämställdalän.se

jämställdalän.se hittar du information om länsstyrelsernas gemensamma arbete med jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Du kan läsa om våra uppdrag och om hur vi arbetar med jämställdhet. Du hittar även kontaktuppgifter till alla som arbetar med jämställdhet på landets länsstyrelser.

Jämställ.nu

Jämställdhetsportalen jämställ.nu är ett verktyg för det dagliga arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Här hittar du bland annat aktuell information om vad som är på gång inom området, forskning, praktiska exempel och verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar arbetet med jämställdhet.

Nationella sekretariatet för genusforskning 

Nationella sekretariatet för genusforskning analyserar och informerar om genusforskningens innehåll, utveckling och villkor. På sekretariatets webbplats genus.se kan du läsa mer om genusforskning, hitta databaser med forskare och forskning samt anmäla dig till sekretariatets e-postlista – Genuslistan.

Regeringen om jämställdhet

Regeringens mål med jämställdhetspolitiken är att motverka en ojämn fördelning av makt och resurser mellan könen. Regeringen vill också skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt och möjlighet att påverka sin livssituation.

SCB 

Statistiska centralbyrån tar fram aktuell statistik kopplad till det övergripande jämställdhetsmålet samt statistik inom några fördjupningsområden. 

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL erbjuder sina medlemmar expertkunskap, intressebevakning, stöd, service, utveckling och särskilda åtgärder inom frågor som rör jämställdhetsutveckling, jämställdhetsintegrering och kvinnofridsfrågor.

UN women

UN women är en internationell organisation som arbetar för likhet mellan könen och kvinnors egenmakt.
UN Women Sverige är en nationell kommitté som stöder UN womens arbete med jämställdhet i Sverige.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar för att skapa förutsättningar för en god hälsa för alla invånare i Västra Götaland. I detta är jämställdhet en viktig del. Arbetet handlar bland annat om att skydda, genomföra och främja mänskliga rättigheter samt att ta fram statistik och fakta om Västra Götaland.