Nätverk för jämställdhet

Länsstyrelsen arbetar för att de nationella jämställdhetsmålen ska få genomslag i länet. Detta gör vi genom att samordna, stödja och följa upp det regionala arbetet med jämställdhet i Västra Götalands län.

Uppdraget genomförs bland annat genom nätverksträffar för myndigheter och andra organisationer. Arbetet koncentreras kring jämställdhetsintegrering där invånaren står i fokus. 

Nätverket träffas ett par gånger per år, där varje tillfälle skapar utrymme för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Nätverket ger möjligheter till sektorsövergripande samarbeten och samverkan. Dessutom möjliggörs en bättre helhetsbild över utvecklingen i länet. Samverkan är förutsättning för genomförandet av strategin Jämställt Västra Götaland 2014-2017.