Samhällsorientering

Kunskap och information kring boende, hälsa, arbetsmarknad och samhällsservice är viktigt för att nyanlända invandrare ska kunna etablera sig i Sverige. Därför har kommunerna ansvar att erbjuda samhällsorientering till nyanlända invandrare.

Samhällsorienteringen ska utgå från den deltagandes förutsättningar och ske på modersmål i dialogform. Den ska täcka ett brett fält – från abstrakta rättighetsprinciper över statliga institutioner och bostadssegregation till föräldramöten på förskolan. 

Innehåll i samhällsorientering?

Samhällsorienteringen ska omfatta minst 60 timmar och innehålla följande block:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Samverkan

Att erbjuda en kvalitativ samhällsorientering på modersmål är svårt för såväl stora som små kommuner. En utmaning är att erbjuda samhällsorientering på språk som är ovanliga i Sverige. Då krävs ofta samverkan mellan flera kommuner. Länsstyrelserna arbetar med att stötta samverkan mellan kommuner på såväl nationell som regional nivå.

Här kan du beställa boken "Om Sverige"Om Sverige 

Länsstyrelsen och Göteborgs stad har tagit fram ett material som kan användas i samhällsorientering. Boken ”Om Sverige” är baserad på förordningen om samhällsorintering. Beställ boken. Boken finns översatt till flera språk. Ladda ner översättningarna

Informationsverige.se

www.informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma webbportal med samhällsinformation för nyanlända. Sidan är översatt till flera språk.

Affisch-SO-kurs (Word, nytt fönster)Informationsmaterial

Kommunerna ska aktivt verka för att nå målgruppen för samhällsorientering och motivera dem att delta. Länsstyrelserna har tagit fram informationsmaterial som kommunerna kan använda sig av för att marknadsföra samhällsorientering. Länsstyrelserna har tillsammans med SKL översatt materialet till åtta språk. Samtliga översättningar kan laddas ner från det inloggade läget på samverkansportalen på www.informationsverige.se