Barn och Ungdomars Rättigheter som Nyanlända (BURN)

Projekt BURN har beviljats finansiering av flyktingfonden och pågår till sista september 2014.
Ungdomar som tittar på en laptop

Syftet är att öka ensamkommande barn och ungdomars egenmakt och självständighet genom vägledning till korrekt och relevant information om hur samhället fungerar och vilka rättigheter de har som nyanlända.

Vi ska också ta fram en plattform för kunskapsstöd, tillgång till material och möjligheter till erfarenhetsutbyte för de som arbetar nära ensamkommande barn och ungdomar. Länsstyrelsen ska använda portalen www.informationsverige.se för att informationen ska bli tillgänglig för alla.

Vad ska vi uppnå?

  • Barn och unga ska på ett förenklat sätt kunna orientera sig i informationsflödet om deras rättigheter och möjligheter i Sverige.
  • Ämnesområdena ska vara överskådliga och informationen lättförståelig och tillgänglig på flera språk.
  • Olika situationer ska skildras med hjälp av pedagogiska verktyg för att förenkla kunskapsinhämtning.
  • Tjänstemän och personal ska lätt kunna samverka, hitta material och dela med sig av erfarenheter.  

Hur ska det uppnås?

  • Genom att ta hjälp av ensamkommande barn och ungdomar i referensgrupper.
  • Genom att samverka med tjänstemän och personal i referensgrupper.
  • Genom att samarbeta med andra projekt i Västra Götalands län och Sverige som utvecklar stöd för ensamkommande barn och ungdomar.
  • Genom att erbjuda en samverkansyta för personer som arbetar inom området, ensamkommande barn, på informationsverige.se
  • Genom att använda webbportalen informationsverige.se för att nå ut med information och resultat.