TIA Överenskommelse

Länsstyrelsen ska samordna och verka för att asylsökande och nyanlända invandrare ska kunna delta i insatser som ger ökad kunskap inom svenska, det svenska samhället, arbetsmarknaden och hälsa.
Beskrivande bild för överenskommelsen mellan länsstyrelsen och verksamhet för asylsökande

Överenskommelserna syfte är att definiera tidiga insatser som utförs i länet. Organisationer som ingått en överenskommelse med Länsstyrelsen har rätt att utfärda intyg till deltagare som kan användas för ansökan om reseersättning hos Migrationsverket.

Verksamheter som bedriver tidiga insatser för asylsökande och nyanlända invandrare som bor kvar på migrationsverkets boenden, kan skriva överenskommelser med länsstyrelsen om reseersättning till asylsökande med flera. Detta görs för att Länsstyrelsen ska kunna hålla allmänheten och Migrationsverket uppdaterade om vilka insatser som genomförs i länet.

Intyget får utfärdas av:

 • Anordnare som bedriver verksamhet för asylsökande m.fl. med stöd av förordning(2016:1364) om statsbidrag för verksamhet till asylsökande m.fl.
 • Anordnare som tecknat en överenskommelse med Länsstyrelsen om anordnande av tidiga insatser för asylsökande m.fl.
 • Anordnare som bedriver verksamhet med stöd av förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare avseende Svenska från dag ett och/eller Vardagssvenska.
 • Arbetsförmedlingens personal eller anordnare på uppdrag av Arbetsförmedlingens personal i samband med aktiviteter relaterade till Jobskills, ett verktyg för att kartlägga asylsökandes kompetenser i ett etableringsfrämjande syfte.

Intyget måste förnyas var tredje månad. Det är deltagaren som ansvarar för att ansöka om reseersättning.

Vem kan teckna en TIA-överenskommelse?

Offentliga organisationer (kommun, landsting, stat), ideella organisationer och registrerade trossamfund som anordnar insatser som avses i förordning (2016:1363) kan teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen. Praktikinsatser omfattas inte av överenskommelserna.

Ideella organisationer och registrerade trossamfund måste uppfylla följande krav för att kunna teckna en överenskommelse:

 1. är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 2. har en ansvarig styrelse
 3. bedriver sin verksamhet i Sverige
 4. är självständig och demokratiskt uppbyggd
 5. har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 6. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 7. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år

Verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan.

Tillbaka till sidan om tidiga insatser för asylsökande

 Teckna TIA överenskommelser

Ansökan för ideella organisationer & trossamfund  
Ideella organisationer och registrerade trossamfund

Ansökan för offentliga organisationer
kommuner, landsting & stat

E-posta in er ansökan till vastragotaland@lansstyrelsen.se