Ansökan om utvecklingsmedel eller statsbidrag

Länsstyrelsen handlägger statliga stöd som främjar integrationen i samhället.

Ideella föreningar och trossamfund kan söka statsbidrag till verksamhet för asylsökande. Kommuner och kommunalförbund kan söka utvecklingsmedel för §37 - underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten respektive §37a – stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

Mer information och ansökningsblanketter 

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Statsbidraghttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/integration/asylsokande/stod-bidrag-statsbidrag-framhavd.jpg
Till verksamheter för asylsökande. Stödet kan sökas av ideella föreningar och trossamfund.
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/integration/ansok-om-ersattning-eller-statligt-bidrag/Sidor/insatser-for-asylsokande-over-18.aspxNavigering på sidan
Utvecklingsmedel   (37 §, 37a §)https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/integration/asylsokande/stod-bidrag-37-framhavd.jpg
Stöd som kommuner och kommunalförbund kan söka.
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/integration/Pages/utvecklingsmedel.aspxNavigering på sidan