Projekt utländska akademiker

Projekt utländska akademiker – Den korta vägen till arbete

Projekt Utländska Akademiker arbetade för att effektivisera vägen till ett kvalificerat arbete för utländska akademiker. Detta skedde bland annat genom olika utbildningsinsatser och en ökad samverkan mellan olika samhällsaktörer.  

I projektet deltog 508 utländska akademiker, som samtliga var arbetslösa vid deras start i projektet. Resultatet från projektet visar att 63 procent fick ett arbete inom sex månader efter avslutad utbildning. Vid projektets slut så hade närmare 70 procent av samtliga deltagare, vad som kan betraktas som en relevant sysselsättning, det vill säga arbete, högre studier, praktik eller eget företagande.  

I genomsnitt tar det fem till sju för en utländsk akademiker att få ett arbete i Sverige, efter uppehållstillstånd. Deltagarna i projektet, som hade ett arbete vid projektet slut, hade i snitt varit i Sverige 2,7 år innan de fick ett arbete. Tiden till arbete hade därmed förkortats med två till fyra år. Den samhällsekonomiska vinsten av projektet beräknas därför vara någonstans mellan närmare 73 och drygt 326 miljoner kronor.  

Projekt Utländska Akademiker föreslog även särskild etableringsprocess som skulle effektivisera vägen till arbete ytterligare, den så kallade Akademikerförmedling. Länsstyrelsen Västra Götalands län lanserade Akademikerförmedling, som ett förslag till en nationell modell, tillsammans med Saco och Västsvenska Handelskammaren under 2012.  

Läs mer om Projekt Utländska Akademikers resultat och den föreslagna modellen Akademikerförmedling i projektets slutrapport.  

Projekt Utländska Akademiker drevs av Länsstyrelsen Västra Götalands län, från den 1 juli 2009 fram till den 31 december 2012. Projektet finansierades av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. 

 

Projekt utländska akademiker logga