Projekt EFIS - Etablering av nyanlända flyktingar genom interkommunal och interregional samverkan

Länsstyrelsen drev projekt EFIS 2009-2012 för att utveckla vissa prioriterade områden i länet för nyanlända flyktingar utifrån ett rättighets- och tillväxtperspektiv.

Projektet fokuserade på samhällsorientering för nyanlända och lyfte fram den idéburna sektorns och näringslivets roll i etableringsprocessen. Inom projektet genomfördes två rikskonferenser, Integration 2009 och Integration 2010.

Projekt EFIS har utvecklat en webbportal som ger nyanlända möjlighet att finna vägar för en etablering in i samhället. Olika aktörer som arbetar med nyanlända kan också få värdefull information och vägledning på portalen.       

 Det digitala livet - en delutvärdering av portalen informationsverige.se

 

 

Medfinansiärer i projektet var Europeiska flyktingfonden, Västra Götalandsregionen, Borås stad, Falköpings kommun (som representant för Skaraborgs kommuner). Övriga parter var Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och IKEA.

 

EU-logga      Logotyp för EFIS