Sverige tillsammans

Den 12 oktober 2015 hölls den nationella samlingen Sverige tillsammans i syfte att diskutera och utbyta erfarenheter kring nyanländas etablering. Som en fortsättning på den nationella samlingen genomför Länsstyrelsen, på regeringens uppdrag, regionala konferenser om mottagande av asylsökande och nyanlända samt nyanländas etablering. Konferenserna kommer att genomföras i hela landet under början av 2016.

Göteborg den 16 februari 2016

Presentationer under förmiddagen:

Kompendium av förmiddagens presentationer (pdf, ny flik)

Kompendium av förmiddagens presentationer

 

 

 

Regeringens etableringspolitik

Migrationsverket

Boverket

Arbetsförmedlingen

Skolverket

Socialstyrelsen

IVO

Lokalt perspektiv


Presentationer under eftermiddagens seminarier:

Kompendium av eftermiddagens presentationer (pdf, ny flik)

Kompendium av eftermiddagens presentationer

 

 

 

Arbete och utbildning, Arbetsförmedlingen

Boende, Länsstyrelsen

Boende, Boverket

Hälsa del 1, Västra Götalandsregionen

Hälsa del 2, Västra Götalandsregionen

Civila samhället, Västra Götalandsregionen

 

Kungsbacka den 4 mars 2016

Presentationer under förmiddagen

Kompendium av förmiddagens presentationer (pdf, ny flik)Kompendium av förmiddagens presentationer

 

 

 

Regeringens etableringspolitik

Migrationsverket

Boverket

Arbetsförmedlingen

Skolverket

Socialstyrelsen

 IVO

 

Presentationer under eftermiddagens seminarier

Kompendium av eftermiddagens presentationerKompendium av eftermiddagens presentationer

 

 

 

Arbete och utbildning, AF och HFAB

Boende, Boverket

Boende, Länsstyrelserna

Hälsa, Region Halland

Hälsa, Västra Götalandsregionen

Civila samhället

 

 

Skövde 15 mars 2016

Presentationer under förmiddagen

Kompendium av förmiddagens presentationer (pdf, ny flik)Kompendium av förmiddagens presentationer

 

 

 

Regeringens etableringspolitik

Migrationsverket

Boverket

Arbetsförmedlingen

Skolverket

Socialstyrelsen

IVO

Lokalt perspektiv

 

Presentationer under eftermiddagens seminarier

Kompendium av eftermiddagens presentationer Skövde (pdf, ny flik)Kompendium av eftermiddagens presentationer

 

 

 

Arbete och utbildning, Arbetsförmedlingen

Boende, Boverket

Boende, Länsstyrelsen

Hälsa, Västra Götalandsregionen

Civila samhället, Västra Götalandsregionen