Uppföljning

Länsstyrelsen har ett uppföljningsansvar i länet när det gäller etablering och mottagande av nyanlända invandrare.

Under 2011 har länsstyrelsen ett särskilt uppdrag att följa upp genomförandet av etableringsreformen och ge en samlad bild till regeringen.  

Länsstyrelsen ska redovisa:

  • en bedömning av behovet av insatser
  • genomförda insatser
  • en bedömning av det egna resultatet
  • kvarstående utvecklingsbehov
  • mottagandet för bosättning
  • åtgärder för ensamkommande barn

Uppföljning sker genom återkommande kommunbesök, dialogträffar, workshops, konferenser m.m.