Konferenser och utbildningar

På denna sida hittar du kurser, seminarier och aktiviteter som Länsstyrelsen i Västra Götalands län anordnar.
Material från tidigare aktiviteter finns under Dokumentation