Dokumentation

Här hittar du dokumentation från anordnade konferenser och utbildningar.

Föräldrastöd - spelar det någon roll vad man väljer?

Föräldrar i vår tid Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd

Regional mobilisering mot cannabis i Västra Götaland

Graviditet och tidigt föräldraskap vid missbruk och beroende - stöd till föräldrar och barn

Kognitiva funktionshinder vid missbruk och psykisk ohälsa

Ledsna barn

Förutsättningar för föräldrastöd - ledarskap och samverkan

Lanseringskonferens av en samlad nationell strategi för ANDT

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hälsoläget för personer med narkotikaproblem - Samarbete ger möjligheter!

GHB i Mölndal - Vad kan vi göra tillsammans? 

SKOLK & KOMET föreläsning med Martin Karlberg 

Länskonferens om De glömda barnen 

Riskbruk av alkohol - dialogskonferens i Göteborg 

Missbruksutredningen

Dokumentation från konferensen

Ta del av presentationen av Missbruksutredningens förslag och paneldiskussionen. Gå in på www.grkom.se/sociala.

Mer kärlek mindre trots, föreläsning med Martin Forster

Dokumentation
Presentation

På nära håll och på lång sikt

Dokumentation
Länsstyrelsens rapport 2010:38 

Chefsdag

Dokumentation
Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård, RIS
Kunskap till praktik, SKL
Bättre vård och stöd för individen, SOU
Ett vetenskapligt nätverk, FMB 

Våld i nära relationer

Rapport om våld i nära relationer
Länsstyrelsens presentation om tillsyn
Länsstyrelsens information
Trollhättans stads presentation
Samverkan norra Bohuslän
Krismottagning för män- Ale Kungälv
Familjerätten Göteborg
Utväg Göteborg 

Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet - integrerade insatser för vård och behandling

Dokumentation
Kim Muesers presentation