Föräldrastöd

Länsstyrelserna ska under åren 2014-2017 stödja kommuner, landsting och andra aktörer i arbetet med att utveckla ett föräldrastöd riktat till alla föräldrar med barn i tonåren. Arbetet ska utgå från regeringens Nationella strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla.

Syftet med att utveckla föräldrastöd är att främja hälsa och  förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Viktiga utgångspunkter är det jämställda föräldraskapet och barnets rättigheter. Den nationella strategin ska inspirera kommuner, landsting och andra aktörer att utveckla stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. 

Strategin kan också fungera som ett praktiskt stöd i organiseringen av föräldrastödet. Det övergripande målet är att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt, 0-17 år. 

 

Ta del av rapporten Föräldrastöd och tonåringar.Rapport till Länsstyrelserna
Tonårstiden kan vara en tid med stora utmaningar för både tonåringar och föräldrar. Länsstyrelsen och Göteborgs universitet har nu, på regeringens uppdrag, tagit fram en rapport om vad som krävs för ett fungerande stöd till tonårsföräldrar. Arbetet är en del i den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd. Ta del av rapporten Föräldrastöd & tonåringar.

 

Anordnade konferenser
Här hittar du dokumentation och filmer från konferenser som vi anordnat med fokus på föräldrastöd:

Föräldrastöd och tonåringar

Ung i vår tid - Forskning och utveckling om ungdomar, tonårstiden och föräldrastöd

En dag om föräldrastöd

Föräldrastödsprogram – spelar det någon roll vad man väljer?

Föräldrar i vår tid - Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Förutsättningar för föräldrastöd 

 

 

Filmer från Fokusspåret Föräldrastöd på konferensen Förebygg.nu: 

Del 1- Föräldrastöd (film, nytt fönster)
Del 1

Del 2 - Föräldrastöd (film, nytt fönster)
Del 2

Del 3 - Föräldrastöd (film, nytt fönster) 
Del 3