Barns hälsa

Länsstyrelsen har tillsammans med Göteborgregionens kommunalförbund och FoU i Väst/GR arrangerat konferenser för att sprida kunskap och fokusera på psykisk ohälsa hos barn och unga.

Ung i vår tid – forskning och utveckling om ungdomar, tonårstiden och föräldrastöd. Läs dokumentationen

Dokumentation från konferensen ung i vår tid (pdf, ny flik) 

 

Föräldrar i vår tid
Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor. Dokumentation från en regional konferens i Göteborg den 15 november 2012.

 

Dokumentation från konferensen

 

Psykisk ohälsa hos flickor

Dokumentation från regional konferens i Göteborg 20 september 2012. Svenny Kopp, barnpsykiater och överläkare, föreläste om Flickor med ADHD respektive Flickor med autism. 

 

Dokumentation från konferensen

 

Dokumentation från regional konferens i Göteborg 19 april 2012.

 

Psykisk ohälsa hos flickor - dokumentation

 

 
 
Ledsna barn
Dokumentation från regional konferens i Göteborg, 8 december 2011.
Konferensdokumentation - Ledsna barn - (pdf, nytt fönster)

Ledsna barn - dokumentation

 
 
Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?
Dokumentation från regional konferens i Göteborg, 6 april  2011.

 Konferensdokumentation-Psykisk ohälsa hos barn (pdf, nytt fönster)

Psykisk ohälsa hos barn - dokumentation