Narkotikan – en miljökatastrof

En konferens om narkotikaproduktionens påverkan på miljön. Se de filmade föreläsningarna från konferensen som hölls i Göteborg den 12 november 2014.

Argument mot legalisering av cannabis
- Erik Lejonmarck, ECAD
Miljökostnader av cannabisproduktion -
Benny Van Camp, federala polisen i Belgien
Produktion av syntetiska droger och miljöeffekter - Werner Verbruggen, EUROPOL/SOC O22
Analys av avloppsvatten och dumpning av syntetisk narkotika i vattensystem - Fay Watson, EURAD
Cannabisodlingens risker för allmänheten, brukare och interventionspersonal - Dr Wouter Vanhove, University of Gent
Big marijuana - Dr Kevin Sabet , Narcotic Policy Institute vid University of Florida
Avslutning - Dario Espiga, ordförande i Social resursnämnd