Regionalt grepp mot cannabis

Kunskapen om cannabis behöver bli bättre och tillgången till cannabis måste begränsas. Vi behöver även bli bättre på att tidigt fånga upp de ungdomar som använder cannabis. I Västra Götaland pågår nu en regional satsning mot cannabis.

Länsstyrelsen har tagit ett regionalt grepp i Västra Götaland för att skapa samverkan kring det lokala och regionala arbetet mot cannabis. Satsningens fokus är i första hand unga som inte, eller endast någon enstaka gång, har testat cannabis. Vuxna och professionella är en annan viktig målgrupp som behöver mer kunskap om cannabis och cannabisanvändning.

Insatserna kommer bland annat handla om att sprida information om cannabis och att begränsa tillgängligheten. 

Hälso- och sociala effekter av cannabis - konferens i Göteborg den 1 november 2016


WHO-rapport om cannabis

Se intervjun med Maria Renström varför man skall läsa WHO-rapporten

Se de filmade föreläsningarna från konferensen

Ta del av föreläsarnas presentationer

Maria Renström 

Håkan Leifman

Anette Skårner och Björn Andersson 

 

Rapporter från Trestad2

Slutrapport Del A

Slutrapport Del B

Vem är jag utan cannabis?

Standing up

Tjejer och cannabis - eller en oväntat lång semester!

Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö -Ungdomar i öppenvård år 2013

Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis -Delrapport 1 av Russell Turner

Filmade föreläsningar

Se filmade föreläsningar från Narkotikan – en miljökatastrof. En konferens om narkotikaproduktionens påverkan på miljön.

Se filmade föreläsningar från Förebygg.nu och fördjupningsspår om cannabis.


Se dokumentation och filmklipp från konferensen "Regional mobilisering mot cannabis i Västra Götaland"

Regional mobilisering mot cannabis i Västra Götaland

Regeringens satsning mot cannabis - Maria Renström, Socialdepartementet

Cannabisanvändningen i Sverige och övriga Europa - Ulf Guttormsson, CAN

Cannabis - politik och retorik, Anette Skårner, Gbgs Universitet

Kort fakta om cannabis - Karin Patriksson, Kunskapskällar´n, Göteborgs Stad

Tjejer om cannabis - Mattias Gullberg, MiniMaria Hisingen

Familjearbete med ungdomar som använder droger

Att vara ung och röka cannabis - Claudia Fahlke, Psykolog

Tidiga insatser vid cannabismissbruk Russel Turner, FoU i Väst:GR

HAP - Karin Patriksson, Kunskapskällar´n, Göteborgs Stad

Polisens insatser mot cannabis   Tony Olsson, områdespolisen i Biskopsgården

Lokal kunskap för mobilisering - FoU-cirkel  - Björn Andersson & Lolo Lebedinski

Avslutning och hur går vi vidare i Västra Götaland? - Claudia Fahlke och Lennart Rådenmark 

Se filmklipp från konferensen "Ungdomar, cannabis och vägen därifrån"

 Mini-Maria Göteborg hälsar välkomna

"Det är väl inga problem att softa lite"

Vad säger aktuell forskning?

"Det bästa var när vi började prata med varandra"

"Det gick upp och ner och fram och tillbaka"

"Jag kan sluta när jag vill, men jag vill inte"