Förebygg.nu

För att sprida kunskap och reflektion om det förebyggande arbetet med fokus på tobak, doping , alkohol- och drogförebyggande genomförs konferensen Förebygg.nu. 

Den 11-12 november 2015 arrangeras nästa konferensen på Folkets Hus i Göteborg.

Förebygg.nu har arrangerats i Västra Götaland vartannat år sedan 2001. Den senaste konferensen, som ägde rum i november 2013, hade över 700 deltagare från hela landet. 

Se filmade föreläsningar från 2013

Arrangörer är:

  • Länsstyrelsen Västra Götalands län
  • Centralförbundet för alkohol och narkotika upplysning (CAN)
  • Drogförebyggarna Västra Götaland
  • Folkhälsokommitténs kansli Västra Götalandsregionen
  • Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) 
  • Göteborgs stad (Social resursförvaltning)
  • Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
  • Statens folkhälsoinstitut
  • Polismyndigheten Västra Götaland

Läs mer om Förebygg.nu

 Dokumentation från konferensen 2013

Dokumentation från Förebygg.nu 2013 (pdf, nytt fönster)

Dokumentation från Förebygg.nu 2013 (pdf, nytt fönster)