Arbete mot langning

Att begränsa tillgängligheten av alkohol till ungdomar är en prioriterad fråga i Västra Götalands län. 47 av länets kommuner deltar i årets arbete mot langning.

​​​​​

Syftet med satsningen är att sprida kunskap till föräldrar om tonåringar och alkohol, samt förmå äldre kamrater och syskon att inte förse minderåriga med alkohol. Dessutom att uppmana allmänheten att inte förse unga med alkohol och att tipsa polisen om man sett någon som langar alkohol.  

Arbetet består under året av: 

  • Särskild satsning till unga vuxna personer i åldern 20 – 25 år i sociala media med animerade filmer.
  • Särskild satsning via "Youtubare" till unga vuxna personer.

  • Lokala aktiviteter som drogfria arrangemang för ungdomar och antilangningsaktioner.

  • Spridning av budskapet via affischer, flygblad, informationsbroschyrer och brev till föräldrar.

  • Medverkan på Way Out West 10-12 augusti, för att möta målgruppen unga vuxna inom ramen för kampanjen "Hej då alkoholskador".

 
 

 

 

 

 

Tips till tonårsföräldrar

  • Du påverkar ditt barns drickande mer än du tror! Tonåringar bryr sig mycket om vad deras föräldrar säger, även om det inte alltid verkar så i stunden.
  • Var tydlig – det har stor betydelse att ha en restriktiv inställning. Föräldrar som inte accepterar drickande före 18 år bidrar till att ungdomar börjar dricka vid senare ålder eller inte alls och att de dricker mindre.
  • Bjud inte ditt barn på alkohol! Barn som blir bjudna på eller får alkohol av sina föräldrar dricker ofta mer än de som inte får det, visar undersökningar.
  • Visa omsorg och prata med ditt barn om alkohol. Tonåringar mår bra av att få höra att föräldrar bryr sig om och vill förhindra att olyckor händer.
  • Prata ihop dig med andra! Sätt upp gemensamma regler kring fester, alkohol och tider för att förekomma argumentet ”alla andra får”. Barn uppskattar tydliga besked även om de inte alltid håller med!