Riskbruk, missbruk och beroende

Här hittar du material från seminarier och konferenser som vi anordnat tillsammans med en rad aktörer, till stöd för kunskapsutvecklingen i länet inom området riskbruk, missbruks- och beroendefrågor.

Våra samarbetspartners är kommunerna i Västra Götaland, hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, Kriminalvården, FoU i Väst/GR och centrumbildningen CERA vid Göteborgs universitet.

Alkohol och våld
Rapport utgiven av IOGT, Svenska Läkaresällskapet och universitetets centrumbildning CERA vid Göteborgs universitet.

Läs rapporten

 

 

Samsjuklighet. Varför gör vi inte det vi vet – möjlighet och hinder
Dokumentation från konferensen 2017.

Läs dokumentationen

Se de filmade föreläsningarna

 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende
Dokumentation från konferensen 2016.

Läs dokumentationen

Se de filmade föreläsningarnaFramsida på skriften

Barn med medfödda skador av alkohol

Vilket pedagogiskt och annat stöd behövs för barn med medfödda skador av alkohol.

Läs skriften 

Nu finns filmerna publicerade på Nka Play, Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

 

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, dokumentation från konferens 24 nov 2015 (pdf, ny flik)Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende
Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken?
Dokumentation från konferensen 2015.

Läs dokumentationen 

  

Aktuell forskning om alkohol och narkotika (pdf, ny flik)Från molekylnivå till samhällsnytta
Aktuell forskning om alkohol och narkotika.

Läs dokumentationen 

 

 

CERA-Alkohol och narkotikaforskning (pdf, ny flik)CERA - Alkohol och narkotikaforskning på Göteborgs universitet
En inblick i den pågående forskningen som bedrivs inom området alkohol och narkotika vid Göteborgs universitet.

Läs skriften
 

Beroendevårdens utveckling och framtid
Beroendevårdens utveckling och framtid - vilka utmaningar står vi inför?
Dokumentation från jubileumskonferens i Göteborg 17 oktober 2014 när Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, fyller 10 år.

Läs dokumentationen 

Rapporten - Kvinnors erfarenheter av stöd från Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga 

Kvinnors erfarenheter av stöd från Mödra- Barnhälsovårdsteamet i Haga
Rapporten har tagits fram av Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med FoU i Väst/GR.

Läs rapporten
 

  

Graviditet och tidigt föräldraskap vid missbruk eller beroende – stöd till föräldrar och barn
Graviditet och tidigt föräldraskap vid missbruk eller beroende

Dokumentation från regional konferens 18 oktober 2012 i Göteborg

Läs dokumentationen 

 

Läs dokumentationen om kognitiva funktionshinder vid missbruk och psykisk ohälsa (pdf, nytt fönster)Kognitiva funktionshinder vid missbruk och psykisk ohälsa
Dokumentation från regional konferens 21 september 2012 i Göteborg. Hur påverkar psykisk ohälsa och missbruk människans kognitiva förmåga? 

Läs dokumentationen