Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Se de filmade föreläsningarna från den regionala konferensen i Göteborg den 11 oktober 2016.

1. Välkommen och inledning – Lisbeth Schultze 

 


2. Brukarinflytande och delaktighet – Håkan Blom
 

 


3. Vad är nationella riktlinjerna och vad skiljer dessa mot tidigare – Claudia Fahlke

 


4. Uppföljning genom indikatorer – Kristina Berglund

 


5. Psykosociala stödinsatser och anhörigperspektiv – Anette Skårner
  


6. Psykologisk och psykosocial behandling – Claudia Fahlke


7. Psykologisk och psykosocial behandling för ungdomar – Eva Hallberg


8. Medicinska test och läkemedelsbehandling – Bo Söderpalm


9.
Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak: ANDT-strategin 2016 – 2020 – Lennart Rådenmark


10. Kriminalvården – en aktör i samverkan – Fredrik Ymén


11. Hur lever vi upp till riktlinjernas rekommendationer i Västra Götaland? - Mia Harty och Catherine Larsson


12. Samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk – Malin Camper


13. Hur går vi vidare? – Lennart Rådenmark