Underhållsbidrag - återbetalning

Den som har betalat underhållsbidrag till ett barn men som senare friats från faderskapet kan få ersättning av staten. Ersättning för utgivna underhållsbidrag kan även ges i vissa andra fall. Bestämmelser om detta finns i lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag.

Ansökan om återbetalning av underhållsbidrag görs hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan återbetala hela eller delar av utgivet underhåll.

Ansök om återbetalning av underhållsbidrag