Riskbruk, missbruk och beroende

Impl_nat_riktlinjer.jpg

Utvärdering av RIS och GIR i Västra Götaland. Juni 2010.
Implementering av nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård

 

 

 

Rapport - Riskbruk, Missbruk, Beroende (pdf, 4 MB, nytt fönster)

På konferensen På nära håll och på lång sikt den 27 april 2010 fick alla deltagare den nya boken med sammanställningen över insatser, forskning och fortbildning i Västra Götalands län. Professor Claudia Fahlke och forskningsrådet FMB har tagit fram sammanställningen.

Rapport - Riskbruk, Missbruk, Beroende 

Länsstyrelsens rapport 2010:38

 

GHB rapport

 

På konferensen den 27 april presenterade forskaren Jari Kuosmanen och socionomen
Mattias Gullberg sin studie som utförts i FoU i Västs regi och bekostats av Länsstyrelsen.
GHB - Användning, spridning och samhällsinsatser (rapport FoU i Väst nr 3:2010)