Bekämpning av Amerikansk yngelröta

Amerikansk yngelröta är en allvarlig sjukdom som kan drabba bisamhällen. När man kan se kliniska symptom på amerikansk yngelröta är samhället dödsdömt och ska förintas.
Foto: Marie-Louise Simonsson

En beskrivning av sjukdom och symptom finns på sidan Bisjukdomar.

Anmälningsplikt

Amerikansk yngelröta orsakas av en sporbildande bakterie, som angriper bilarverna. Sjukdomen är anmälningspliktig. Om du som biodlare misstänker att dina bin drabbats ska du anmäla det till en bitillsynsman eller till länsstyrelsen. Drabbade samhällen måste saneras.

Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats eller i broschyren om Amerikansk yngelröta.  

Bisamhällen besiktigas

Bitillsynsmännen i respektive område arbetar med sanering och besiktigar alla samhällen inom en radie av tre kilometer från ett drabbat bisamhälle. Vildbisamhällen (förvildade tambin) inom området kommer att lokaliseras och åtgärder för att förhindra att dessa sprider smitta kommer att vidtas. Inga bin får flyttas in eller ut ur dessa församlingar utan kontakt med ansvarig bitillsynsman.  

Sanering av material

Allt material som varit i kontakt med ett smittat samhälle måste saneras. Det är inte ovanligt att sjukdomen blossar upp igen i samma område ett eller ett par år senare. Det beror troligen på att saneringen inte varit tillräcklig. Sporerna som sprider sjukdomen är mycket motståndskraftiga mot värme, kyla och desinfektionsmedel. De kan hålla sig vid liv i årtionden i till exempel bikupor, skattlådeväggar, gamla vaxbyggen och honung.  

Ersättning för förintade samhällen

Om dina bisamhällen förintas på grund av amerikansk yngelröta kan du ha rätt till ersättning. De första tre förintade samhällena betalas det inte ut någon ersättning för. Från det fjärde bisamhället och resterande är ersättningen 100 kronor per förintat samhälle. Blanketten för begäran av ersättning får du av din bitillsynsman när denne har konstaterat sjukdomen.  

Kontakta din bitillsynsman

Kontakta din bitillsynsman om du har frågor kring sjukdomen.  

Här hittar du information om utbrott av amerikansk yngelröta under 2018.

Tidigare utbrott av amerikansk yngelröta

Tidigare utbrott av amerikansk yngelröta i Västra Götaland & Halland.

2017

Församling ​Kommun
​Snötorps ​Halmstad
​Fägre​Töreboda
​Laholm​Laholm
​Svenljungabygden​Svenljunga
​Lindberga​Varberg
​Veinge-Tjärby​Laholm
​Hudene-Hov​Herrljunga

2016

Församling  Kommun 
​Lindberga ​Varberg
​Susedalen​Falkenberg
​Järbo-Råggärd​Färgelanda
​Våxtorps ​Laholm
​Veinge​Laholm
​Hössna​Ulricehamn
​Svenstorp-Forsby​Skövde
​Frändefors​Vänersborg
​Hov​​Herrljunga
Hudene​​Herrljunga
​Bolstad​​Mellerud
​Veinge​Laholm
​Valstad​Tidaholm
​Elsberga/Trönninge​Halmstad
​Veinge-Tjärby
Laholm
Laholm
Laholm
​Herrljunga ​Herrljunga
​Hishult​Laholm
GärdhemTrollhättan

2015

Församling  Kommun 
Stala Orust 
Laholm Laholm 
Knäred Laholm 

2014

Församling Kommun 
Åmål Åmål
Skållerud Mellerud 
Järbo-Råg-gärdFärgelanda 
Lindberg Varberg 
Ulricehamn Ulricehamn 
Lextorp Trollhättan 

2013         

 Församling Kommun 
 Bjärke Alingsås
 Kungsäter Varberg
 Vallda Kungsbacka
 Torpa Varberg
 Svenljungabygden Svenljunga
 Hjo Hjo
 Onsala Kungsbacka
 Hökensås Tidaholm
 Sällstorp  Varberg

2012 

 Församling Kommun 
 Lugnås Mariestad
 Skultorp Skövde
 Tidaholm Tidaholm
 Gunnarsnäs Mellerud
 Sundals-Ryr Vänersborg
 Stala Orust
 Bergum Göteborg
 Öxnevalla Mark
 Torestorp Mark
 Släp Kungsbacka
 Ås Varberg
 Varberg Varberg
 Varberg Varberg
 Kungsäter Varberg
 Skällinge Varberg

2011 

 Församling   Kommun 
 Hökensås Tidaholm
 Gunnarsnäs Mellerud
 Lerum Lerum
 Berghem Mark
 Onsala Kungsbacka
 Varberg Varberg
 Lindberg Varberg
 Torpa Varberg
 Skällinge Varberg

2010 

 Församling  Kommun
 Frändefors Vänersborg
 Bärfendal Munkedal
 Fristad Borås
 Horred Mark
 Öxnevalla Mark