Webbanmälan: innehav av bisamhälle

Här kan du som har bin i Västra Götalands eller Hallands län anmäla innehav av bisamhällen.

Du som startar eller övertar en biodling ska göra en anmälan om var bikuporna finns när verksamheten påbörjas. Läs mer om krav på biodlare.

Fyll i anmälan, tryck på nästa. Granska uppgifterna, tryck på skicka. Anmälan är inskickad!

Anmäl innehav av bisamhälle i vårt webbformulär nedan. I webformuläret kan du ange tre olika uppställningsplatser. Fält som är markerade med (*) måste fyllas i.

Ange koordinaterna för SWEREF99 TM för din uppställningsplats. Dem får du fram så här:

  1. Gå in på Eniros karta här.
  2. Sök fram/zooma in till den exakta uppställningsplatsen.
  3. Klicka på ikonen   och flytta den till platsen där bikupan står.
  4. Skriv av koordinaterna under rubriken SWEREF99 TM och skriv in dem i fältet ”Geografiska koordinater…” (se illustration till höger)

OBS! När du tryckt på Nästa måste du granska uppgifterna och godkänna att de skickas in till oss. Det gör du genom att trycka på knappen Skicka längst ner på sidan.

Mer än tre uppställningsplatser

Om du har mer än tre uppställningsplatser kan du fylla i en excelfil och skicka in direkt till eva.hofny@lansstyrelsen.se. Uppgifterna i de röda kolumnerna fyller du bara i en gång, och sedan fyller du i uppställningsplatserna en per rad i de blå kolumnerna.

Anmäl 1-3 uppställningsplatser

 Content Editor