Honungsproduktion

När du producerar honung producerar du ett livsmedel. Då finns det regler som du måste förhålla dig till. Här hittar du information och länkar om honungsproduktion.

Samlad information om biodling, tillverkning av honung och sammansatta produkter av honung, bland annat information om lagstiftning och vägledningar, hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.

Säljer du små mängder av din honung?

Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument finns i Livsmedelsverkets broschyr.

Registrera honung som primärproduktion

Producerar du 1 000 kg honung från din biodling? Eller köper du upp från andra? Då ska du registrera din honungsproduktion som primärproduktion. Läs mer om primärproduktion och registrering.

Har du frågor om din livsmedelsproduktion?

Kontakta vår livsmedelsrådgivare Johanna Eriksson via
e-post johanna.s.eriksson@lansstyrelsen.se eller på
telefon 010-224 52 23.

Johanna kan svara på frågor i ämnena livsmedelssäkerhet, regelverk, utformning av lokaler samt vilka tillstånd du behöver för din produktion. Hon anordnar även kurser i livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet.

 

 

 

 

 

Burk med honung uppställd utomhus med fält och träd i bakgrunden. Foto: Karin Jarl 

Honung är ett livsmedel.
Foto: Karin Jarl