Godkänd biodlare

Om du regelbundet flyttar dina bigårdar mellan fasta platser kan det underlätta att utbilda sig till godkänd biodlare.
Biodlare i full mundering.

Krav

För att kunna bli godkänd biodlare måste du:

  • Ha tre års dokumenterad erfarenhet av biodling
  • Gå en bisjukdomskurs, antingen godkänd biodlare eller grundkurs för bitillsynsmän
  • Ansöka hos Jordbruksverket  

Vad får du göra som Godkänd biodlare

Som godkänd biodlare bör du varje år få dina samhällen besiktade för amerikansk yngelröta av en bitillsynsman.

Bitillsynsmannen kan sedan skriva ut ett flyttillstånd så du kan flytta bisamhällen, bibostäder och biodlingsredskap mellan dina hem- och utbigårdar. Flyttillståndet är tidsbegränsat och du kan få ett tillstånd som gäller i maximalt 12 månader.  

Tillståndet för godkänd biodlare har följande krav:

  1. Bigården ska undersökas för amerikansk yngelröta före varje förflyttning.
  2. Amerikansk yngelröta ska inte ha påträffats i bigården.
  3. Flyttning får endast ske mellan hem- och utbigårdar.
  4. Bigården ska märkas med biodlarens namn och kontaktuppgifter
  5. Biodlaren ska meddela bitillsynsmannen i det distrikt som han flyttar bin till.    

Besiktningar du inte får göra själv

En godkänd biodlare får endast flytta mellan anmälda hem- och utbigårdar. Vid försäljning måste materialet besiktigas av bitillsynsman. Detsamma gäller vid flytt till ej registrerade utbigårdar, till exempel parningsplatser.  

Läs mer hos Biodlarna