Biodling

Är du intresserad av biodling? Vi arbetar med biodling inom fortbildning och bitillsyn. På denna sida kan du läsa mer om de olika områden som vi arbetar med.

Bitillsyn

Sverige är uppdelat i cirka 600 bitillsynsdistrikt. I distrikten svarar respektive tillsynsman för information och tillsynen av bisjukdomar. 
Läs mer om bitillsyn och hitta listor över bitillsynsmän

Har du erfarenhet av biodling och är intresserad av att lära dig mer? Då kanske bitillsynsman är något för dig.
Läs mer om hur du blir bitillsynsman? 

Som biodlare har du ansvar för att förebygga och hindra spridningen av bisjukdomar. Därför är det viktigt att känna till vad som gäller vid förvaring av bikupor, flyttning av bisamhällen med mera. 
Läs mer om krav på biodlare.

Om du regelbundet flyttar dina bigårdar mellan fasta platser kan det underlätta att utbilda sig till godkänd biodlare. 
Läs mer om godkänd biodlare.

Amerikansk yngelröta är en allvarlig sjukdom som kan drabba bisamhällen. Om du som biodlare misstänker att dina bin drabbats ska du anmäla det till en bitillsynsman eller till länsstyrelsen. 
Läs mer om utbrott av Amerikansk yngelröta.

2018 ska alla biodlare anmäla uppställningsplats för bisamhälle.
Du som startar eller övertar en biodling ska göra en anmälan om var bikuporna finns när verksamheten påbörjas.
Anmäl innehav av bisamhälle via vårt webbformulär.

Ekologisk biodling

Efterfrågan på svensk ekologisk honung är stor, mycket större än tillgången. Antalet ekologiska biodlare är liten. Läs mer om ekologisk biodling

Rådgivning

Är du biodlare och vill utveckla din biodling? Vi ordnar olika aktiviteter i form av kurser, temadagar och möten.
Här hittar du kommande kurser inom biodling.

När du producerar honung producerar du ett livsmedel. Då finns det regler som du måste förhålla dig till.
Läs mer om honungsproduktion.

 

 

 

 

 Anmäl innehav av bisamhälle

Fyll i vårt

Webbformulär

eller en blankett som
skickas till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Bi på gul blomma. Foto: Karin Jarl
 Ett bi på jakt efter nektar.
 Foto: Karin Jarl