Frågor och svar

På denna sida hittar du frågor och svar om djurhållning.

Jag tänker börja med djurhållning. Vilka tillstånd behövs?

Alla som håller djur ska ha en produktionsplats registrerad detta görs via Jordbruksverket. Det krävs att du för journal över och märker dina djur.

Planerar du en större besättning, mer än 100 djurenheter, måste du anmäla det till kommunen. Om du ska ha en ännu större besättning måste du söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Det beror bland annat på att många djur producerar mycket gödsel som kan påverka miljön. Du ska ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen om du har:

  • nötkreatur, hästar eller minkar och där omfattningen kommer att överstiga 400 djurenheter
  • mer än 40 000 platser för fjäderfän
  • mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kg och avsedda för produktion
  • mer än 750 platser för suggor

För att räkna ut antal djurenheter se Djurenheter

Om du ska sälja livsmedel så ska du registrera dig som primärproducent
I livsmedelsproduktion ingår:

  • slaktdjur
  • ägg
  • mjölk
  • grönsaker
  • foderproduktion.

Hur många djur kan jag ha på min areal?

Hur många djur du kan ha beror på arealens avkastnings förmåga, djurslaget, årsmån, din förmåga. Kontakta en rådgivare om du vill ha hjälp.  

Jag tänkte börja med får. Hur ska jag sköta dem?  

Köp Sjölins bok ”Får” och beställ djurskyddsbestämmelserna för får på Jordbruksverkets webbplats.

På Jordbruksverkets webbplats kan du även läsa mer om vad som gäller för fårproduktion. Gå gärna en grundkurs i fårproduktion.  

Hur får jag nötköttet marmorerat? 

Ras, kön, ålder, fettklass och utfodring är exempel på viktiga faktorer som påverkar köttets slutliga marmorering. Kvigor, stutar och ungkor tillhör de djurkategorier där flest marmorerade djur återfinns. Tjurar är generellt marmorerade i lägre utsträckning.  

Fettandelen ökar med stigande ålder och fettet ansätts framförallt då djuret närmar sig slaktmognadsålder, vilken är olika för olika raser, kön och djurkategorier (kviga, ko, ungtjur och stut).  

Djur som slaktas direkt från bete har i studier visats ha lägre andel marmorering. Intensiv slutgödning med större energiintag/dag ger större fettansättning.  

Behöver jag förpröva när jag ändrar i ladugården?  

Ja, du måste i stort sett alltid förpröva om du ska bygga om, bygga till eller bygga nytt. Det finns vissa undantag när du slipper förpröva.

Förpröva gör du kostnadsfritt hos din Länsstyrelse.   Även om du inte behöver förpröva måste du alltid följa reglerna för till exempel mått och utformning.   

Läs mer om Förprövning