Registrering av produktionsplats

Enligt svensk och europeisk lagstiftning ska alla djurhållare eller djurägare registrera den plats där det hålls nötkreatur, får, getter eller grisar. Platser där kommersiell fjäderfäproduktion bedrivs ska också registreras.

Registren är uppbyggda för att snabbt kunna begränsa spridning av allvarliga sjukdomar. Kravet på registrering gäller även den som bara har ett djur. Vid registrering får platsen ett tilldelat nummer, ett så kallat produktionsplatsnummer, som identifierar platsen där djuret finns.

Vissa sjukdomar, till exempel paratuberkulos, kan ligga kvar i omgivningen längre tid. Därför är det viktigt att registreringen av produktionsplats behålls även om det kommer nya djurägare/hållare till platsen. Vid ny djurhållare/ägare på en tidigare produktionsplats rapporteras de förändrade förhållandena till Jordbruksverket.

Den som håller fjäderfä för kommersiellt bruk ska registrera sin produktionsplats i fjäderfäregistret. Är det mer än 350 värphönsplatser ska registreringen göras till värphönsregistret istället. Registreringskravet gäller ej hobbyverksamhet för egen konsumtion.